top of page

FORLØB OG PRISER

"Bo har hjulpet mig så ubeskriveligt meget i den korte tid, jeg har gået til behandling hos ham - meget mere end nogen psykolog eller terapeut nogensinde har formået." Christel Harriet Winther Nielsen

HVORDAN FORGÅR DET?

Forløbet er en kombination af samtaleterapi, psykoedukation og øvelser. Sessionerne tager altid udgangspunkt i hvor du er, derfor vil to sessioner ikke være ens. Forløbet kan køres ved fremmøde i min klinik i hjertet af København eller det kan køres online.

HVAD LÆRER JEG?

I forløbet lære du at forstår i dine tanker, følelser og reaktionsmønstre og du får en bevidsthed om hvad der er dig og hvad er er fejlindlærte overlevelsesstrategier. Du lærer at skille dig fra dine gamle tankemønstre og tage kontrollen tilbage over dine følelser. Du lærer at forstår din hjerne og krops overbevisninger og automatisk aktivering og hvordan du bryder med dette. Du lære hvordan du ændrer hjernens autoresponds og tankemønstre gennem simple øvelser, så stress og angst ikke længere er en del af hverdagen. Du lærer hvordan du ændre dine handlemønstre, så du kan dække dine egne behov og genfinde dig selv.

HVOR MANGE SESSIONER SKAL JEG HAVE?

Ud fra resultatet af den indledende samtale, vil jeg danne mig et overblik af problematikken og udarbejde en personlig plan til dig. Min erfaring med mange tidligere klienter og deres problemstillinger, ligger et forløb gerne mellem 8 og 16 sessioner over en periode på mellem 3-8 måneder, herefter ønsker de fleste at forsætte i det jeg kalder vedligeholdelsesfasen. Hvor du kommer med et interval på mellem 4-12 uger, for at bibeholde kontakten til sig selv og tage lives udfordringer i opløbet.

PRISER

Indledende samtale og undersøgelse 90 min. 1500 kr.

Forløbssessionen af 90 min. 1500KR.

HVAD KOSTER DET?

Alt efter forløbets længde, er det muligt at lave en afdragsordning der passer begge parter. Dog skal beløbet altid være betalt inden forløbet afsluttes. Din plan gennemgår vi sammen, hvorefter alle tiderne bookes i kalenderen og der betales et depositum.

Forløb & Priser: Resume

FORLØBETS OPBYGNING

INDLEDENDE SAMTALE

I den indledende samtale gennemgår vi dine problemstillinger og mål for behandlingen. Vi gennemgår relevante oplysninger om din historie, ressourcer og eventuelle tidligere behandlingsforløb. Vi ser om kemi og tillid kan etableres og forventningsafstemmer for et godt samarbejde for bedst muligt resultat. Det er tilliden og den personlige relation mellem dig og mig, der vil være det bærende element for succes, derfor er dette et vigtigt element i den indledende samtale. Med udgangspunkt i vores samtale, vil jeg forlægge din behandlingplan. Indgår vi en aftale, finder vi en betalingsløsning der passer dig, der betales et depositum og alle tiderne bookes i kalenderen.

AKUTFASEN: 1-2 UGERS INTERVAL

I akutfasen fokuseres jeg på at afhjælpe din akutte symptomer og den krise du evt befinder dig i eller der kan være opstået i dit liv. Vi vil arbejde aktivt på at stabilisere dig og reducere den tilstand du evt. befinder dig i. Dette vil være gennem samtaleterapi, kropsterapi, øvelser m.m. Samtidig vil du have en livsline, da du har mulighed for at korrespondere med mig skriftligt, uden mereomkostning, gennem hele forløbet 

INTIGRENDE FASE: 2-3 UGERS INTERVAL

I denne fase arbejder vi på at integrere og bearbejde de følelsesmæssige og kognitive processer, der ligger til grund for dine problemstillinger. Vi udforsker sammen dybere lag af følelser, tanker og adfærdsmønstre. Du vil arbejde med at integrere de redskaber du har lært om i akutfasen og du vil her begynde at opleve hvordan redskaberne virker og skaber den forandring du har ønsket dig i dit liv.

STABILISERNDE FASE: 3-4 UGERS INTERVAL

I den stabiliserede fase fokuseres der på at konsolidere de opnåede fremskridt og styrke din evne til at håndtere udfordringer og modgang i hverdagen. Vi evaluerer behandlingsforløbet og identificerer eventuelle resterende områder, der kræver opmærksomhed.

VEDLIGEHOLDESESFASE: 4-12 UGERS INTERVAL

I denne fase arbejdes der på at bevare de opnåede resultater og forebygge tilbagefald. Vi udvikler sammen strategier og ressourcer, der kan understøtte dit fortsatte velbefindende og udvikling efter afslutningen af den formelle behandling.

Forløb & Priser: Resume

FORLØBETS INDHOLD

UDGANGSPUNKTET

- Dine symptomer

- Dine tankemønstre

- Dine følelsesreaktioner

- Dine handlemønstre - autorespons

- De udfordringer de skaber for dig i din hverdag.

OVERBLIK & ANALYSE

​- Dine symptomer - Hvilke fysiske symptomer har du?

- Dine reaktioner - Hvilke reaktionsmønster har du?

- Din aktivering - Hvor, hvornår, hvem eller hvad aktiverer dig?

- Dine overbevisninger - hvilke overbevisninger har din hjerne skabt gennem opvæksten.

- Dine tankemønstre - hvad siger du til dig selv, for at undgå overbevisningen?

- Dine følelser - Hvilke følelser opstår når du lytter til tankemønstret?

- Dine handlemønstre - hvilke handlinger har du, når du handler på følelserne?

- Din angst - Hvad er dit nervesystem overbevist om der sker, hvis du udtrykker dit behov?

- Dine fejlindlærte overlevelsesstrategier - Hvilke overlevelsesstrategier har du, der arbejder imod dit egentlige behov.

FORSTÅ DIT NERVESYSTEM

- Hvad er overbevisninger?

- Hvad er tankemønstre?

- Hvad er aktiverede følelser?

- Hvad er autorespons?

- Hvad er overlevelsesstrategier?

- Hvad er fejlindlæring?

- Hvor det kommer fra?

- Hvad er mig og hvad er nervesystemet?

- Hvad er det hvis det ikke er mig?

- Hvorfor arbejder det imod mig?

- Hvordan bryder du med det?

HVAD KAN JEG FORVENTE

- Du lærer hvordan dit nervesystem er blevet påvirket gennem livet og hvordan det påvirker dig i din hverdag.​

- Du lærer hvorfor du har det som du har det og hvorfor du ikke har kunne bryde det før.

- Du lærer at mærke og forstå de signaler din krop sender.

- Du lærer hvordan dit nervesystem fungerer i forhold til tanker og følelser.

- Du lærer hvad autorespons er og hvordan dine overlevelsesstrategier spænder ben for dig.

- Du lærer hvordan du bryder de gamle mønstre og tager kontrollen tilbage i dit liv.

- Du lærer hvordan du gennem simple øvelser kan træne fejlindlærte mønstre ud af dit nervesystem.

- Du lærer hvordan du nemt og sikkert kan tage kontrollen tilbage over dine tanker og følelser.

- Du lærer hvordan du stopper din negative tankestrøm.

- Du lærer hvordan du fjerner dine ængstelige følelser og dårlige samvittighed.

- Du lærer hvordan du mærker dine egne behov.

- Du lærer at sige fra og sætte grænser

- Du lærer at kommunikere uden at skabe konflikt.

- Du lærer hvordan du dækker dine egne behov med god samvittighed.

- Du lærer hvordan du opbygger selvværd, livsglæde og indre anderkendelse.

- Du lærer at tage kontrollen tilbage i dit liv.​​

Forløb & Priser: Resume
bottom of page